Uitleg tip 14

Uitleg tip14:
Hoofdletters = 5706
Gerard en Dirk is = GD
komt uit op een postcode

Voort = voort
Minachtend = laag
Locatie: Lagevoort

Spread the love